Kääriku Spordikeskuse DP KSH

Kääriku Spordikeskuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

Kääriku Spordikeskuse detailplaneeringu KSH aruanne on heaks kiidetud Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni kirjaga 05.05.2015 nr PVV 6-8/15/8158-2.

Kääriku Spordikeskuse detailplaneering algatati 22.08.2013. a Otepää Vallavolikogu otsusega nr 1-4-45. Detailplaneeringu KSH koostamine algatati 20.03.2014. a Otepää Vallavolikogu otsusega nr 1-4-14. KSH programm kiideti heaks Keskkonnaameti poolt 21.08.2014 kirjaga nr PVV 6-8/14/11276-5. Detailplaneering võeti vastu Otepää Vallavolikogu otsusega 18.12.2014.

Detailplaneeringu peaeesmärgiks on vastavalt algatuskorraldusele Kääriku Spordikeskuse baasil aastaringseid erinevaid sportimise, treenimise- ja aktiivse puhkuse võimalusi pakkuva tervikliku kompleksi väljaarendamine.

Detailplaneeringu ja KSH koostamise korraldaja on Otepää Vallavalitsus ning detailplaneeringu kehtestab Otepää Vallavolikogu. Detailplaneeringu arendaja on SA Tehvandi Spordikeskus (aadress Nüpli küla, Otepää vald). Planeeringu tehniliseks koostajaks ja KSH koostajaks on Klotoid OÜ (Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819). KSH juhteksperdiks on Piret Toonpere (piret@adepte.ee, 5059914).

Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne riigipiiriülest mõju. Planeeringuala paikneb Natura 2000 võrgustikku kuuluvatel Otepää linnu- ja loodusalal. Negatiivse mõju esinemine Natura alale on välditav leevendavate meetmete rakendamisel.

Dokumendid:

Kääriku KSH aruanne (heakskiidetud)

Aruande heakskiidu kiri

Kääriku KSH programm (heakskiidetud)

DP seletuskiri

DP põhijoonis

 

DP eskiisi materjalid programmi koostamise aegse seisuga:

eskiisi joonis 1

eskiisi joonis 2

eskiisi joonis 3

eskiisi joonis 4