Luunja valla üldplaneeringu KSH

Luunja valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

Oleme koostamas Luunja valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist (KSH).

KSH programmi väljapanek toimus  08.06.2015 – 26.06.2015. KSH programmi avalik arutelu ja üldplaneeringu lähteseisukohtade tutvustamine toimus 29.06.2015 kell 18:00 Luunja vallamajas.

Luunja valla üldplaneeringu muutmine on algatatud Vallavolikogu 28. augusti 2014 otsusega nr 39 “Luunja valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine“. Luunja valla uue üldplaneeringu koostamise eesmärk on Luunja valla territooriumil valla ruumilise arengu põhimõtete kujundamine ning ruumilise arenguga kaasneda võivate majanduslike, sotsiaalsete, kultuuriliste ja looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamine järgnevateks aastateks.

Üldplaneeringu ja KSH koostamise korraldaja on Luunja Vallavalitsus (aadress Puiestee 14, Luunja alevik, Tartu maakond 62222) ning üldplaneeringu kehtestab Luunja Vallavolikogu.

Üldplaneeringu konsultant on OÜ Pärnu Instituut (aadress Riia mnt 14-7, Pärnu linn, Pärnu maakond, 80013).

KSH järelevalvaja on Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon (Tartu kontor, aadress Aleksandri 14, 51004 Tartu).

Keskkonnamõju strateegilise hindamise viib läbi OÜ Adepte Ekspert (reg nr: 11453673; Tuukri 54, Tallinn, 10120; www.adepte.ee, tel 673 2244). KSH juhtekspert on Piret Toonpere (e-post info@adepte.ee).

Dokumendid: