Mustamäe tee 3 ja 3a KSH

Mustamäe tee 3 ja 3a  detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH)

Mustamäe tee 3 ja 3a kinnistute detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne on Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni poolt 09.12.2014 heaks kiidetud.

Mustamäe tee 3, 3a ja Endla tn 77 kinnistute detailplaneeringu koostamine ja KSH on algatatud Tallinna Linnavalitsuse 16.11.2011 korraldusega nr 1773-k. Detailplaneeringu eesmärk on kinnistute piiride muutmise tulemusel moodustada kuus krunti ning määrata ehitusõigus kuni 16 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega elu- ja äriruumidega hoonekompleksi rajamiseks. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programm on Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni poolt 28.02.2012 heakskiidetud.

Detailplaneering on vastu võetud Tallinna Linnavalitsuse 04.06.2014 korraldusega nr 879-k “Mustamäe tee 3 ja 3a kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine Kristiine linnaosas”. Korraldusega tunnistati osaliselt kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 16.11.2011 korraldus nr 1773-k „Mustamäe tee 3, 3a ja Endla tn 77 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine“ Endla tn 77 kinnistu osas, millega seonduvalt vähendatakse planeeritava ala suurust 1,75 ha-lt 1,66 ha-le ja muudetakse planeeritava ala nimetust (st Endla tn 77 kinnistu arvatakse planeeringualast välja).

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn), koostaja on AS K-Projekt (aadress Ahtri tn 6a, 10151 Tallinn) ning detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavolikogu (aadress Vana-Viru tn 12, 15080 Tallinn). KSH koostamise korraldaja on Tallinna Keskkonnaamet ja KSH viib läbi OÜ Adepte Ekspert (Pärnu mnt 21; kontaktisik Piret Toonpere, tel 5059914, e-post piret [ät] adepte.ee).

Dokumendid:

Mustamäe tee 3 DP KSH aruanne (heakskiidetud 09.12.2014)

Vastuvõetud detailplaneeringu joonis – KSH alternatiiv II

Alternatiiv I - detailplaneeringu eskiis algatamise ajal

KSH programm

KSH programmi heakskiit

Mürakaardid:

Õhusaaste aruanne

Insolatsioon – alternatiiv I

Insolatsioon – alternatiiv II