Narva-Jõesuu üldplaneeringu KSH

Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

Oleme koostamas Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist (KSH).

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.05.2014. a otsusega nr 26 „Narva-Jõesuu linna uue üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine“ on algatatud uue üldplaneeringu koostamine.

Üldplaneeringu ja KSH koostamise korraldaja on Narva-Jõesuu Linnavalitsus (aadress Koidu 25, Narva-Jõesuu) ning üldplaneeringu kehtestab Narva-Jõesuu Linnavolikogu.

Üldplaneeringu konsultant on ZOROASTER OÜ (aadress Edise küla Jõhvi vald Ida-Virumaa 41543).

KSH järelevalvaja on Keskkonnaameti Viru regioon (aadress Pargi 15, 41537 Jõhvi).

Keskkonnamõju strateegilise hindamise viib läbi OÜ Adepte Ekspert (reg nr: 11453673; Tuukri 54, Tallinn, 10120; www.adepte.ee, tel 673 2244).

ÜP esialgse eskiisi ja planeeringu KSH programmi avalik arutelu toimus 9.10.2015 Valges saalis (Narva-Jõesuu linn, Kesk tn 3).

Dokumendid:

KSH programm

ÜP eskiis

Eskiisi seletuskiri