Päevakoera tn 32, 35, 41 jt DP KSH

Päevakoera tn 32, 35, 41 ja Kõlviku põik 4, 6, 8, 10 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

Oleme koostamas Päevakoera tn 32, 35, 41 ja Kõlviku põik 4, 6, 8, 10 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu (DP) keskkonnamõju strateegilist hindamist (KSH).

Päevakoera tn 32, 35, 41 ja Kõlviku põik 4, 6, 8, 10 kinnistute ja lähiala detailplaneering ja detailplaneeringu KSH koostamine algatati Tallinna Linnavalitsuse 04. märtsi 2015 korraldusega nr 292-k.

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn) ning detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavalitsus (aadress Vana-Viru 12, 15080 Tallinn).

KSH koostamise korraldaja on Tallinna Keskkonnaamet (Harju 13, 10130, Tallinn; kontaktisik Ülle Luiks tel 6404767, e-post ylle.luiks@tallinnlv.ee).

KSH järelevalvaja on Keskkonnaameti Põhja regioon (Viljandi mnt 16, 11216, Tallinn, tel 674 4801).

Detailplaneeringu koostaja on Guru Projekt OÜ (aadress Tatari 28-1, 10116 Tallinn).

Detailplaneeringu arendajateks on Tropley Finance S.A, Osaühing Favorte, Toomas Kajak, Taavi Mölder.

Detailplaneeringu eskiislahenduse ja KSH programmi avalik arutelu toimus 29.09.2015 Pirita Sotsiaalkeskuses.

Dokumendid:

KSH programm - heakskiidetud

Alternatiiv I joonis

Alternatiiv II joonis

Alternatiiv III joonis

Alternatiiv IV joonis