Paldiski mnt 229 DP KSH

Paldiski mnt 229 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

Oleme koostamas Paldiski mnt 229 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu (DP) keskkonnamõju strateegilist hindamist (KSH).

Detailplaneeringu eesmärk on Haabersti linnaosas asuvate Paldiski mnt 229, Paldiski mnt 229a, Paldiski mnt 229b kinnistute ja reformimata riigimaa piiride muutmise teel moodustada elamumaa, ärimaa, transpordimaa ja sotsiaalmaa (üldkasutatav maa) sihtotstarbega krundid ning määrata moodustatavatele kruntidele ehitusõigus kuni 9 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega korterelamute ja ärihoone ehitamiseks.

Paldiski mnt 229 kinnistu ja lähiala detailplaneering ja detailplaneeringu KSH koostamine algatati Tallinna Linnavalitsuse 19.06.2015 korraldusega nr 1092-k.

KSH programmi avalik arutelu toimus 06.01.2016 Haabersti Linnaosa Valitsuses.

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet, koostaja on Poopuu & Paasik OÜ (kontaktisik Jaanus Praks, e-post jaanus@poopuupaasik.ee) ning detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavolikogu. KSH koostamise korraldaja on Tallinna Keskkonnaamet ja KSH viib läbi Adepte Ekspert OÜ (kontaktisik Mihkel Vaarik, tel 673 2244, e-post mihkel@adepte.ee).

Dokumendid:

KSH programm

Paldiski mnt 229_alternatiiv I

Paldiski mnt 229_alternatiiv II

Mürakaardid:

Single point map_altII 2040Single point map_altII 2020Single point map_altI 2040Single point map_altI 2020Grid noise map Night_altII 2040Grid noise map Day_altI 2040Grid noise map Night_altII 2020Grid noise map Night_altI 2040Grid noise map Night_altI 2020Grid noise map Day_altII 2040Grid noise map Day_altII 2020Grid noise map Day_altI 2020