Väo lubjakivikarjääride korrastusprojekti KMH

Väo lubjakivimaardla Väo lubjakivikarjääride korrastamise projekti KMH aruanne on Keskkonnaameti poolt nõuetele vastavaks tunnistatud 4.07.2017.

Väo lubjakivikarjääri korrastamise projekti keskkonnamõju hindamine algatati Keskkonnaameti kirjaga 27.01.2016. a nr 12-1/16/39-2.

Keskkonnaamet tunnistas KMH programmi nõuetele vastavaks oma 15.08.2016 kirjaga nr 6-5/16/101-19.

Dokumendid:

KMH aruanne

Väo KMH programm

Hüdrogeoloogiline mudel