Case studies

Completed EIA and SEA:

SEA for local plan of Paldiski Tehnopark

Approved: Harjumaa Keskkonnateenistus 17.12.2007 kiri 30-12-1/56654-2

Client: OÜ Paldiski Tehnopark, Kadaka tee 84c, Tallinn, 12618

SEA for local plan of Järve property in Palamuse municipality

Approved: Jõgevamaa Keskkonnateenistus 11.03.2008 nr 33-1-1

Client: OÜ Järve Holding, Paju tn 1a, Tallinn, 12011

SEA of local plan of Kroodi 2 property in Maardu municipality

Approved: Harjumaa Keskkonnateenistus 23.07.2008 nr 30-11-4/29091-4

Client: Bitest TÜ, Kroodi tn 2, Maardu, 74114

Harku vallas Rannakivi ja Kaasiku kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (töö katkestatud tellija soovil enne aruande avalikustamist)

EIA of development of nature study center in Ruhve, Laimjala municipality

Approved: Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regioon 01.06.2009 HLS 6-7/11234-2

Client: AS EcoPro, Pärnu mnt 141, Tallinn, 11314

SEA of local plan of Relva property in Vaivara municipality

Approved: Keskkonnaameti Viru regioon 24.07.2009 nr V6-8/1317-6

Client: Sweco Projekt AS, Narva osakond, Tallinna mnt 9, Narva, 20303

SEA of local plan of Paldiski mnt 50 property in Tallinn

Approved: Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon 30.04.2010 HJR 6-8/36269-12

Client: OÜ Alfa Property, Paldiski mnt 50, Tallinn, 10614

SEA of local plan of Tähetorni 98 property in Tallinn

Approved: Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon 25.10.2010 nr HJR 6-8/13552-8

Client: OÜ Renaldi, Jõe 3, Tallinn, 10151

SEA of local plan of Astangu tn 7 property in Tallinn

Approved: Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon 15.12.2010 nr HJR 6-8/45485-2

Client: Tallinna Keskkonnaamet, Harju tn 13, Tallinn, 10130

SEA of local plan of Paldiski mnt 241, 241d, 241a, 243b and Tähetorni 90, 90b, 96 properties in Tallinn

Approved: Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon 17.12.2010 nr HJR 6-8/13552-11

Client: AS Favorte, Uus-Sadama 21, Tallinn, 10120

Expertise’s, impact assessment, pre-assessments, etc:

Naftasaadusi käitleva tulundusühistu BITEST välisõhu saasteloa taotlemise lubatud heitkoguste (LHK) projekti uuendamine

Client: Bitest TÜ, Kroodi tn 2, Maardu, 74114

Paldiski mnt 243b kinnistu detailplaneeringule keskkonnaseisundi hinnang

Client: Arhitektuuribüroo Studio Paralleel OÜ, Hobusepea 2, Tallinn, 10133

Hinnang Viimsi vallas asuva kinnistu keskkonnaseisundile

Client: AS Favorte, Uus-Sadama 21, Tallinn, 10120

Hinnang Viimsi vallas asuvate kinnistute keskkonnaseisundile ning kinnistuid läbiva planeeritava roheala toimimisele

Client: AS Favorte, Uus-Sadama 21, Tallinn, 10120

Teostatavusuuring „Rahumäe tee 5a ja Pärnamäe tee 36 kinnistutele jäätmejaamade rajamine ning tehniline varustamine“

Client: Tallinna Kalmistud

Ekspertarvamus ehituskeeluvööndi vähendamise võimaliku mõju kohta Harjumaa Jõelähtme valla Haapse küla maaüksuste detailplaneeringu puhul

Client: Eraisik

Environmental Survey: Tehno tee 1 and Tehnopargi tee 7 in Ülenurme Parish

Client: Outdoor Life Group, Middelblok

Ekspertarvamus planeeringu ja ehituskeeluvööndi vähendamise võimaliku mõju kohta Harjumaal Kuusalu valla kinnistu detailplaneeringu puhul

Client: Eraisik