Meeskond

Mihkel Vaarik Andrus Veskioja
keskkonnaekspert keskkonnaspetsialist
Tegevusalad: KMH ja KSH ekspert, keskkonnaalased ekspertarvamused ja (eel)hinnangud,  keskkonnaauditid, konsultatsioon Tegevusalad: välisõhu kvaliteedi hindamine, keskkonnalubade taotluste koostamine (õhk, jäätmed, vesi), veeproovide võtmine, konsultatsioon
mihkel[at]adepte.ee andrus[at]adepte.ee
+372 5139031 +372 52 79790
 

 

Piret Toonpere 
   Milena Tae
keskkonnaekspert (KMH 0153) keskkonnaspetsialist
Tegevusalad: KMH ja KSH ekspert, eksperthinnangud, keskkonnalubade taotluste koostamine, müra Tegevusalad: välisõhu kvaliteedi hindamine, keskkonnalubade taotluste koostamine, KMH-des ja KSH-des osalemine
piret[at]adepte.ee milena[at]adepte.ee
+372 50 59914 +372 673 2244
 

 

Kerli Rästa
Tegevusalad: välisõhu kvaliteedi hindamine, keskkonnalubade taotluste koostamine, KMH-des ja KSH-des osalemine
kerli[at]adepte.ee
 +372 673 2244