Meeskond

Mihkel Vaarik Andrus Veskioja
keskkonnaekspert keskkonnaspetsialist
Tegevusalad: KMH ja KSH ekspert, keskkonnaalased ekspertarvamused ja (eel)hinnangud,  keskkonnaauditid, konsultatsioon Tegevusalad: välisõhu kvaliteedi hindamine, keskkonnalubade taotluste koostamine (õhk, jäätmed, vesi), veeproovide võtmine, konsultatsioon
mihkel[at]adepte.ee andrus[at]adepte.ee
+372 5139031 +372 52 79790
 

 

Piret Toonpere 
  Ahti Türn 
keskkonnaekspert (KMH 0153) keskkonnaspetsialist
Tegevusalad: KMH ja KSH ekspert, eksperthinnangud, keskkonnalubade taotluste koostamine, müra Tegevusalad: välisõhu kvaliteedi hindamine, keskkonnalubade taotluste koostamine, KMH-des ja KSH-des osalemine
piret[at]adepte.ee ahti[at]adepte.ee
+372 50 59914 +372 673 2244
 

 

Milena Tae Janek Kivi (koosseisuväline spetsialist)
keskkonnaspetsialist  looduskaitse spetsialist
Tegevusalad: välisõhu kvaliteedi hindamine, keskkonnalubade taotluste koostamine, KMH-des ja KSH-des osalemine, konsultatsioon Tegevusalad: kaitsekorralduskavade koostamine, botaanilised eksperthinnangud, kartograafilised tööd
milena[at]adepte.ee  janek[at]adepte.ee
+372 673 2244  +372 673 2244
 

 

Kristiina Seiton
keskkonnaspetsialist
Tegevusalad: keskkonnalubade taotluste koostamise abistamine
kristiina[at]adepte.ee
+372 673 2244