Ohutuskaartide tõlkimine

Ohutuskaart tuleb esitada Euroopa Liidu nende liikmesriikide ametlikes keeltes, kus kemikaal või toode turule viiakse. Eesti turule kemikaali või toote viimiseks peab ohutuskaart olema eesti keeles.

Tõlgime ohutuskaarte järgnevatest keeltest:

  • inglise-eesti
  • eesti-inglise
  • saksa-eesti
  • soome-eesti

Erinevalt tavalistest tõlkebüroodest lähtume kemikaalialaste õigusaktide ja terminite ametlikest tõlgetest. Lisaks tõlkimisele uuendame vajadusel tõlke käigus ohutuskaardi vormi ja sisu ohutuskaartidele kehtivatele nõuetele vastavaks arvestades ka näiteks Eesti riiklike töökeskkonna ohtlike ainete piirnorme ning bioloogilisi piirnorme.

Ohutuskaardi tõlkimise hinnad sõltuvad ohutuskaardi keerukusest ning algavad 50 eurost (+KM). Juhul kui Teil on vaja tõlkida mitmeid sarnaseid ohutuskaarte on võimalik rakendada soodushinda!