Eksperthinnangud

Keskkonnaseisundi hindamine, ekspertarvamused, eksperthinnangud

Teostame keskkonnaseisundi hinnanguid ja keskkonnauuringuid ning anname ekspertarvamusi ja eksperthinnanguid detailplaneeringute ning seda vajavate projektide tarbeks. Samuti koostame planeeringute keskkonnakaitset ja keskkonnatingimusi käsitlevaid osi. Anname eksperthinnanguid detailplaneeringute elluviimisega seotud keskkonnaaspektidele ning kinnistute looduskaitselisele väärtusele.

Taimestiku inventuurid

 

Täiendavalt viime läbi taimestiku inventuure. Taimestiku inventuurid teostatakse pädeva botaaniku poolt. Töö käigus koostatakse taimestiku liiginimekiri, kaardistatakse kaitsealuste taimeliikide leiukohad ning antakse hinnang elupaigatüüpide esinemisele ja väärtusele.

Vajadusel teostame ka väiksemamahulisi dendroloogilisi (puittaimestiku) hinnanguid planeeringute tarbeks. Metsakorralduslike hinnangutega meie ettevõte käesoleval ajal kahjuks ei tegele. Taimestiku inventuuri saab teostada vegetatiivsel perioodil  ehk siis kui rohi on roheline.

Keskkonnauuringud

 

Koostööpartnerite abil teostame pinnase- ja põhjavee reostusuuringuid. Omame õigust nii põhjavee, pinnavee, merevee kui ka reovee proovivõtuks (atesteeritud proovivõtja teenused).

Teostame mürauuringuid ja õhukvaliteedi modelleerimist.

Vahendame  ja aitame tõlgendada radooni- ja liikluseuuringuid.