Keskkonnaload

Adepte Ekspert OÜ spetsialistid abistavad teid erinevate keskkonnalubade (välisõhu saasteload, jäätmeload, veeload, kompleksload) taotluste koostamisel ning uuendamisel.

Pakume komplekset teenust, mis hõlmab nii loa taotluse kui ka selleks vajaliku projekti koostamist. Samuti aitame loa taotlemise käigus suhelda Keskkonnaametiga.

Soovi korral on võimalik peale loa saamist meie käest tellida ka keskkonnalubade haldusteenust, mis sisaldab kvartaalsete saastetasu deklaratsioonide ja saastamisega seotud aastaaruannete koostamist, keskkonnaloa nõuetest tulenevate mõõtmiste organiseerimist jms.

Keskkonnalubade valdkonnas pakume: