Konsultatsioonid & koolitused

Keskkonnaalane konsultatsioon ja koolitused

Pakume keskkonnaalast konsultatsiooni looduskaitse, keskkonnamõjude (müra, õhukvaliteet, liiklus, jäätmed, radoon), tuuleparkide, keskkonnaõiguse ja keskkonnakaitseliste piirangute vallas.

Lisaks võime viia läbi koolitusi keskkonnamõju hindamise, keskkonnakorralduse, keskkonnalubade vajaduse ja keskkonnalubadega kaasneva aruandluse, tuuleparkide, keskkonnakaitseliste piirangute jms vallas. Koostame koolituskava vastavalt koolitatava vajadusele!