Teostatavusuuringud

Koostame teostatavusuuringuid Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) ja  Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) keskkonnavaldkonna toetuste taotlemiseks.

Omame kogemust keskkonnaalaste projektitaotluste ja nende juurde nõutavate dokumentide koostamisel. Lisaks teostatavusuuringutele ning majandus-ja finantsanalüüsidele saame vajaduse korral taotluse juurde koostada ka nõuetekohase keskkonnamõjude eelhinnangu.