Keskkonnaload

Keskkonnalubade koostamine ja haldus

Koostame õhusaastelubasid, jäätmelubasid, keskkonnakomplekslubasid ja vee erikasutuslubasid. Samuti pakume valdavalt enda koostatud lubade puhul keskkonnaalase halduse teenust, mis seisneb lubadest tulenevate kvartalideklaratsioonide ja aastaaruannete koostamist ning esitamist, samuti muid lubades määratud kohustuste täitmise korraldamist (seire korraldamine, sh atesteeritud veeproovide võtmine, ülevaatuste koostamine vms).

Pakume komplekset teenust, mis hõlmab nii loa taotluse kui ka selleks vajaliku projekti koostamist. Samuti aitame loa taotlemise käigus suhelda Keskkonnaametiga.