Hajuvusarvutused ja saastekaardid

Hajuvusarvutuste teostamine ja saastekaartide koostamine

Suudame modelleerida nii punkt-, pind- kui ka joonallika emissioone ning koostada saastekaarte nii saastelubade taotluste kui ka keskkonnamõju hinnangute juurde.

Teostame hajuvusarvutusi kasutades Tartu Ülikoolis väljatöötatud tarkvara AEROPOL 5.3.

hajuvuskaart

Õhukvaliteedi mõõtmised

Lisaks hajuvusarvutustele omame koostööpartnereid ka õhukvaliteedi mõõtmiste läbiviimiseks. Partnerite abiga korraldame mõõtmisi korstnatest, ventilatsioonidest jm saasteallikatest. Mõõtmistulemuste põhjal on võimalik koostada hajuvuskaarte ning õhukvaliteedi hinnanguid.