Õhusaasteload

Õhusaasteloa taotlused, LHK projektid

Koostame õhusaasteloa (välisõhu saasteload) taotluste jaoks lubatud heitkoguste (LHK) projekte ning aitame õhusaasteloa taotlemisel.

Pakume kompleksset teenust, mis sisaldab nii kohapeal heiteallikate kindlaks tegemist, kogu vajaliku dokumentatsiooni koostamist (õhusaasteloa taotlus, LHK projekt), Keskkonnaametiga suhtlemist saasteloa taotlemisel ning vajaliku abitabeli koostamist saastetasude deklareerimiseks.

Samuti võimaldame soovi korral kogu hilisema keskkonnaalase aruandluse haldusteenust.

Tegevusaladest ning künniskogustest, mille puhul on saasteluba nõutav, leiab ülevaate Keskkonnaameti kodulehelt.

Omame kogemust väga erineva tegevusvaldkonna saastelubade koostamisel. Eriti põhjalikult oleme viimastel aastatel tegelenud autoteeninduste ja metallitööstuste saastelubade taotlemisega.

Vaata ka meie poolt viimasel ajal koostatud saasteloa taotluste ülevaadet.