Vee erikasutusload ja veeproovide võtmine

Vee-erikasutusloa taotluste koostamine

Abistame Teid vee erikasutusloa taotluse koostamisel. Vee erikasutusluba nõutakse veeseaduse § 8 nimetatud tegevusteks.

Samuti aitame taotluse koostamiseks vajalike uuringute, analüüside, keskkonnamõju hindamise vms läbiviimisel.

Atesteeritud veeproovivõtja teenused

Lisaks pakume veeproovide võtmise teenust. Vee-erikasutusloaga või keskkonnakompleksloaga kehtestatud seirekava nõuab tihti atesteeritud veeproovivõtja poolset veeproovide võtmist. Meie veeproovivõtjal on atesteeringud järgmisteks proovivõttudeks:

  • veeproovi võtmine reoveesettest;
  • veeproovi võtmine mereveest;
  • veeproovi võtmine põhjaveest;
  • veeproovi võtmine pinnaveest;
  • veeproovi võtmine heit- ja reoveest.