Eksperthinnangud, eelhinnangud, uuringud

Tartu mnt 84b keskkonnaseisundi hinnang
Töö tellija: Urban Management OÜ

Riigimaantee nr 10 Risti – Virtsu – Kuivastu – Kuressaare km 21,4-29,2 Üdruma – Laiküla lõigu remondi tehnilise projekti keskkonnamõju hindamise eelhinnangu koostamine
Töö tellija: T-Model OÜ

Kompleksloa lähteolukorra aruanne
Töö tellija: Ferax Haiba AS

Rae vallas Vesiroosi tee ja Jüri- Aruküla maantee vahelise ala detailplaneeringu keskkonnauuringud
Töö tellija: Arhitektuuribüroo Korrus OÜ

Paldiski mnt 241d kinnistu jäätmeloa taotlus
Töö tellija: Tähetorni Tehnopark OÜ

Keskkonnakompleksloa lähteolukorra aruanne
Töö tellija: Printall AS

Keskkonnakompleksloa lähteolukorra aruanne
Töö tellija: Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse AS

Keskkonnaalane hinnang prügimajanduse korraldusele tennisekeskuses
Töö tellija: Novarc Group AS

Keskkonnakompleksloa lähteolukorra aruanne
Töö tellija: Kuivajõe Farmer AS

Männiku tee 25 kinnistu detailplaneeringu keskkonnaalane hinnang
Töö tellija: Kummikunstnike OÜ

Apteegi kinnistu planeeringu KSH eelhinnang
Töö tellija: Kalameister OÜ

Elva linna jäätmekava koostamine
Töö tellija: Elva linnavalitsus

Kopli 64 planeeringu dendroloogiline hindamine
Töö tellija: Taali Grupp OÜ

Kompleksloa lähteolukorra aruanne
Töö tellija: Jeld-Wen Eesti AS

Veerenni tn 40 keskkonnaseisundi hinnang
Töö tellija: Loob Projekt OÜ

Järvevana tee 9f reostusuuring
Töö tellija: Merix Consulting OÜ

Filtri tee 20 reostusuuring
Töö tellija: R-Konsult OÜ

Päevakoera 32 taimede ümberasustamise taotlus
Töö tellija: Favorte OÜ

Haigru 11a keskkonnaseisundi hinnang
Töö tellija: Gilbarco Veeder-Root OÜ

Õismäe raba teede taimestiku uuring
Töö tellija: Teedeprojekt OÜ

Algi tn 59 keskkonnaseisundi hinnang
Töö tellija: Urban Management OÜ

Narva-Jõesuu vabaõhulava detailplaneeringu KSH eelhinnang
Töö tellija: Geneva OÜ

Viibre kinnistu detailplaneeringu KSH eelhinnang
Töö tellija: Plaan OÜ

Kohtla-Järve linna jäätmekava 2012-2017
Töö tellija: Kohtla-Järve linnavalitsus

Eesti müranormide kaasajastamise kontseptsiooni väljatöötamine: Tuulikute müra
Töö tellija:  Insinööritoimisto Akukon OY Eesti Filiaal

Türi tn 9 keskkonnaseisundi hinnang
Töö tellija: Kawe Group AS

Madara tn 31 detailplaneeringu müra- ja vibratisooniuuring
Töö tellija: Vijus Group AS

Ekspertarvamus Merimetsa metsa seisundi muutuste kohta perioodil 2006-2011
Töö tellija: Tallinna Keskkonnaamet

Paldiski linnas Selja kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang
Töö tellija: K-Projekt AS

Keskkonnamõjude eelhinnang Rahumäe jäätmejaamale
Töö tellija: Tallinna Keskkonnaamet

Eksperthinnang rohevõrgustiku koridori toimimise osas
Töö tellija: Eesti Näituste AS

Keskkonnaalane hinnang: Kalda Kinnistu, Leesi küla, Kuusalu vald
Töö tellija: Eraisik

Ehitusjäätmete sorteerimisjaama keskkonnamõjude eelhinnang
Töö tellija: Prügivedu OÜ

Keskkonnaseisundi hinnang: Pajulahe kinnistu, Uuri küla, Kuusalu vald
Töö tellija: OÜ Detailplaneeringute Büroo

Environmental Survey: Tehno tee 1 and Tehnopargi tee 7 in Ülenurme Parish
Töö tellija: Outdoor Life Group

Ekspertarvamus planeeringu ja ehituskeeluvööndi vähendamise võimaliku mõju kohta
Töö tellija: Eraisik

Ekspertarvamus ehituskeeluvööndi vähendamise võimaliku mõju kohta
Töö tellija: Eraisik

Hinnang Viimsi vallas asuva kinnistu keskkonnaseisundile
Töö tellija: OÜ Favorte

Hinnang Viimsi vallas asuvate kinnistute keskkonnaseisundile ning kinnistuid läbiva planeeritava roheala toimimisele
Töö tellija: OÜ Favorte

Paldiski mnt 243b kinnistu detailplaneeringule keskkonnaseisundi hinnang
Töö tellija: Arhitektuuribüroo Studio Paralleel OÜ