Jäätmekavad

 

Rannu valla jäätmekava 2015-2020
Töö tellija:  Rannu vallavalitsus

Mäetaguse valla jäätmekava 2015-2021
Töö tellija:  Mäetaguse vallavalitsus

Elva linna jäätmekava 2014-2020
Töö tellija: Elva linnavalitsus

Kohtla-Järve linna jäätmekava 2012-2017
Töö tellija: Kohtla-Järve linnavalitsus