Keskkonnaalaste projektide rahastustaotlused

Teostatavusuuring, nõudlusanalüüs ja eelhinnang projekti taotlusele meetmest “Jäätmete kogumise, sortimise ja taaskasutusse suunamise arendamine”
Töö tellija: OÜ Hansatech

Teostatavusuuring, nõudlusanalüüs ja eelhinnang projekti taotlusele meetmest “Jäätmete kogumise, sortimise ja taaskasutusse suunamise arendamine”
Töö tellija: OÜ Hammervik

Teostatavusuuring ja majandus- ja finantsanalüüs projekti taotlusele meetmest “Jäätmete kogumise, sortimise ja taaskasutusse suunamise arendamine”
Töö tellija: Tallinna Keskkonnaamet

Teostatavusuuring projekti taotlusele meetmest “Jäätmete kogumise, sortimise ja taaskasutusse suunamise arendamine”
Töö tellija: OÜ Barbetec

Teostatavusuuring „Rahumäe tee 5a ja Pärnamäe tee 36 kinnistutele jäätmejaamade rajamine ning tehniline varustamine“
Töö tellija: Tallinna Kalmistud