Keskkonnamõju hindamised

Särje tn 22a kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Heakskiidetud: Keskkonnaameti Põhja regioon 1.11.2017 nr 6-5/17/11211-2
Töö tellija: Tallinna Keskkonnaamet, Harju tn 13, Tallinn, 10130

Põlva valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamine
Heakskiidetud: Keskkonnaameti Lõuna regioon 18.10.2017 nr 6-2/17/302-7
Töö tellija: Põlva vallavalitsus

Väo lubjakivimaardla Väo lubjakivikarjääride korrastamise projekti keskkonnamõju hindamine
Heakskiidetud: Keskkonnaameti Põhja regioon 4.07.2017 nr 6-3/17/1704-21
Töö tellija: Paekivitoodete Tehase OÜ

Tartu mnt 13 ja Tartu mnt 15 kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline
Heakskiidetud: Keskkonnaameti Põhja regioon 26.05.2017 nr 6-5/17/1903-5
Töö tellija: Tallinna Keskkonnaamet, Harju tn 13, Tallinn, 10130

Pillapalu küla Ojaallika keskkonnamõju strateegiline hindamine
Vastavaks tunnistatud: Anija Vallavolikogu 20.10.2016 otsusega nr 273
Töö tellija: Kõrvemaa Puhkekeskus

Paldiski linnas Selja tuulepargi detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline
Heakskiidetud: Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon 16.12.2015 nr HJR 6-5/15/2472-7
Töö tellija: K-Projekt AS, Ahtri 6a, 10151, Tallinn

Kääriku Spordikeskuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (teostatud koostöös Klotoid OÜ-ga)
Heakskiidetud: Keskkonnaameti Põlva-Võru-Valga regioon 05.05.2015 nr PVV 6-8/15/8158-2
Töö tellija: Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 13, 67405 Otepää vald

Mustamäe tee 3 ja 3a detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Heakskiidetud: Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon 09.12.2014 nr HJR 6-8/14/19747
Töö tellija: Tallinna Keskkonnaamet, Harju tn 13, Tallinn, 10130

Mäetaguse valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Heakskiidetud: Keskkonnaameti Viru regioon 03.06.2014 nr V 6-5/14/4387-8
Töö tellija: Mäetaguse vallavalitsus, Mäetaguse alevik, Mäetaguse vald, 41301

Punane tn 76 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Heakskiidetud: Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon 07.03.2014 nr HJR 6-8/14/17117-10
Töö tellija: Tallinna Keskkonnaamet, Harju tn 13, Tallinn, 10130

OÜ Mangeni PM lüpsilauda kompleksi ja biogaasijaama rajamise keskkonnamõju hindamine
Heakskiidetud: Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioon 16.12.2013 nr PV 6-7/13/9082-11
Töö tellija: OÜ Mangeni PM

Kolde pst 75 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Heakskiidetud: Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon 17.10.2012 nr HJR 6-8/11/38928
Töö tellija: Tallinna Linnaplaneerimise Amet, Vabaduse väljak 7, Tallinn, 15198

Kakumäe tee 120 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Heakskiidetud: Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon 26.03.2012 nr HJR 6-8/11/18921-5
Töö tellija: Tallinna Keskkonnaamet, Harju tn 13, Tallinn, 10130

Aseri valla Kõrkküla ja Kestla küla olulise ruumilise mõjuga objekti (tuulepargi) asukohavaliku üldplaneeringu teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Heakskiidetud: Keskkonnaameti Viru regioon 16.09.2011 nr V 6-8/11/48893-6
Töö tellija: Aseri vallavalitsus, Keskktänav 5, Aseri

Tallinnas Paldiski mnt 241, 241d, 241a, 243b ja Tähetorni 90, 90b, 96, detailplaneeringute keskkonnamõju strateegiline hindamine
Heakskiidetud: Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon 17.12.2010 nr HJR 6-8/13552-11
Töö tellija: AS Favorte, Uus-Sadama 21, Tallinn, 10120

Tallinnas Astangu tn 7 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Heakskiidetud: Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon 15.12.2010 nr HJR 6-8/45485-2
Töö tellija: Tallinna Keskkonnaamet, Harju tn 13, Tallinn, 10130

Tallinnas Tähetorni 98 detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Heakskiidetud: Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon 25.10.2010 nr HJR 6-8/13552-8
Töö tellija: OÜ Renaldi, Jõe 3, Tallinn, 10151

Tallinnas Paldiski mnt 50 kinnistu ja lähiala (hipodroomi) detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Heakskiidetud: Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon 30.04.2010 HJR 6-8/36269-12
Töö tellija: OÜ Alfa Property, Paldiski mnt 50, Tallinn, 10614

Relva maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Heakskiidetud: Keskkonnaameti Viru regioon 24.07.2009 nr V6-8/1317-6
Töö tellija: Sweco Projekt AS, Narva osakond, Tallinna mnt 9, Narva, 20303

Saaremaal Laimjala vallas Pärdi, Uue-Pärdi, Aarnealuse, Soolahe ja Pennu maaüksustele kavandatava tegevuse ehk Ruhve loodusküla keskkonnamõju hindamine
Heakskiidetud: Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regioon 01.06.2009 HLS 6-7/11234-2
Töö tellija: AS EcoPro, Pärnu mnt 141, Tallinn, 11314

Maardus Kroodi 2 ehituskrundi ja lähiümbruse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Heakskiidetud: Harjumaa Keskkonnateenistus 23.07.2008 nr 30-11-4/29091-4
Töö tellija: Bitest TÜ, Kroodi tn 2, Maardu, 74114

Harku vallas Rannakivi ja Kaasiku kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (töö katkestatud tellija soovil enne aruande avalikustamist)

Jõgevamaal Palamuse vallas Järve kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Heakskiidetud: Jõgevamaa Keskkonnateenistus 11.03.2008 nr 33-1-1/658
Töö tellija: OÜ Järve Holding, Paju tn 1a, Tallinn, 12011

Paldiski Tehnopargi detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Heakskiidetud: Harjumaa Keskkonnateenistus 17.12.2007 kiri 30-12-1/56654-2
Töö tellija: OÜ Paldiski Tehnopark, Kadaka tee 84c, Tallinn, 12618