Astangu 7 DP KSH

Astangu 7 detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH)

Tallinnas Haabersti linnaosas Astangu tn 7 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine teostati juuni 2010- detsember 2010.

Astangu tn 7 kinnistu detailplaneering ja detailplaneeringu KSH koostamine algatati 16.06.2010 Tallinna Linnavalitsuse (LV) korraldusega nr 1006-k. KSH programm heakskiideti Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni poolt 26.08.2010.

Astangu tn 7 kinnistu detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu jagamine kaheksaks 100 % elamumaa, kaheks 100 % ärimaa, kaheks 100 % transpordimaa ja üheks 100 % ärimaa või ühiskondlike hoonete maa sihtotstarbega krundiks.

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn) ning detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavalitsus (aadress Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn) või Tallinna Linnavolikogu (aadress Vana-Viru 12, 15080 Tallinn).

KSH koostamise korraldaja oli Tallinna Keskkonnaamet (Harju 13, 10130, Tallinn, tel 6404572, e-post ylle.ambos@tallinnlv.ee).

KSH järelevalvaja oli Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon (Viljandi mnt 16, 11216, Tallinn, tel 674 4801).

Detailplaneeringu koostaja on K-Projekt (Ahtri 6a, Tallinn, 10151 tel 626 4164; e-post heigo.janes@kprojekt.ee).

Detailplaneeringu arendaja on Osaühing Merces (Vana-Mustamäe 13, Tallinn, 11611, tel 5033779, e-post marx@uninet.ee).

Dokumendid:

Ettepanekud KSH aruandele

Ettepanekud KSH programmile

KSH alusuuuringud: