Kakumäe tee 120 kinnistu KSH

Kakumäe tee 120 detailplaneeringu KSH läbiviimine toimus mai 2011 kuni märts 2012.

Detailplaneeringu ülesanne on Haabersti linnaosas asuva Kakumäe tee 120 kinnistu jagamine kaheteistkümneks elamumaa, kaheks transpordimaa, üheks tootmismaa ja üheks maatulundusmaa sihtotstarbega krundiks. Moodustatavatele elamumaa sihtotstarbega kruntidele soovitakse anda ehitusõigus kokku kaheteistkümne 2-korruselise üksikelamu ja kuni kahekümne kolme 1-korruselise abihoone ehitamiseks. Tootmismaa sihtotstarbega krundile on kavandatud alajaam.

KSH tellijaks oli Tallinna Keskkonnaamet ja finantseerijaks Ektornet Residential Estonia OÜ. KSH järelevalvajaks oli Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon.

Detailplaneering on menetluses.

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn) ning detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavalitsus (aadress Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn) või Tallinna Linnavolikogu (aadress Vana-Viru 12, 15080 Tallinn).

Detailplaneeringu koostaja on RAAM Arhitektid AI OÜ (Pärnu mnt 10 // Väike-Karja 12, 10148 Tallinn; Kontaktisik Alice Laanemägi tel 53402476,  e-post alice@raamarhitektid.eu).

Dokumendid:

KSH aruanne

KSH aruande heakskiit 26.03.2012

KSH programm

KSH programmi heakskiit 08.08.2011

Alternatiiv I ehk DP eskiis

Alternatiiv II ehk maksimaalselt väärtuslikku haljastust säilitav lahendus

Alternatiiv III ehk kavandatud tegevus suurendatud mahus