Kolde pst 75 ja lähiala detailplaneeringu KSH

Kolde pst 75 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine viidi läbi november 2011 kuni oktoober 2012.

Planeeringu eesmärgiks oli Kolde pst 75 kinnistule ratsaspordikeskuse rajamine ning Helme tn 3 kinnistule korruselamute rajamine. KSH tulemuste alusel loobuti planeeringu edasi menetlemisest kuna KSH käigus leiti planeeringualalt II kategooria liigi elupaik.

Töö tellijaks oli Tallinna Keskkonnaamet ja finantseerijaks Tallinna Linnaplaneerimise amet. KSH järelvalvajaks oli Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon.

Dokumendid:

Kolde pst 76 KSH aruanne

KSH aruande heakskiit

KSH menetluse käigus (programmi avalikustamisel esitatud ettepanekud on leitavad KSH programmi failist) ja KSH aruandele esitatud ettepanekud ja vastuskirjad:

KSH programm (29.02.2012)

KSH programmi heakskiitmine

Detailplaneeringu eskiisi põhijoonis