Paldiski mnt DP KSH

Tähetorni ja Paldiski mnt kinnistute planeeringute keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH)

Tallinnas Haabersti linnaosas asuvate Tähetorni tn 90, 90b, 96 ja Paldiski mnt 241, 241d, 243a, 243b kinnistute detailplaneeringute ühise keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine toimus juuli 2008- detsember 2010.

Tähetorni tn 90, 90b, 96 kinnistute detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse (LV) 28.05.2008 korraldusega nr 947-k ja detailplaneeringu KSH koostamine 08.10.2008 korraldusega nr 1657-k. Paldiski mnt 243b kinnistu detailplaneering ja detailplaneeringu KSH koostamine algatati 17.12.2008 Tallinna LV korraldusega nr 2167-k. Paldiski mnt 241, 241d, 243a kinnistute detailplaneering ja detailplaneeringu KSH koostamine algatati Tallinna LV 22.04.2009 korraldusega nr 644-k.

Detailplaneeringute eesmärgiks on kinnistute jagamine kruntideks ning kruntidele ehitusõiguse määramine 2-4-korruseliste korterelamute, kuni 4-korruseliste äri- ja tootmishoonete ning kuni 4-korruseliste ärihoonete rajamiseks.

Detailplaneeringute koostajateks on Arhitektuuribüroo Studio Paralleel OÜ (Hobusepea 2, 10133, Tallinn, tel 627 6771) ja R-Konsult OÜ (Tartu mnt 16b, 10117, Tallinn, tel 660 4735).

Detailplaneeringute arendajateks on AS Favorte ja OÜ Blumfeldt Investeeringud (Uus-Sadama 21, 10120, Tallinn, tel 631 8900).

Detailplaneeringute algataja ja koostamise korraldaja on Tallinna Linnavalitsus (esindab Tallinna Linnaplaneerimise Amet, Vabaduse väljak 7, 15198, Tallinn, tel 6404375).

KSH järelevalvajaks oli Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon (Viljandi mnt 16, 11216, Tallinn, tel 6722972).

Dokumendid:

KSH aruandele laekunud ettepanekud:

KSH programmi dokumendid:

Planeeringute eskiisid

Planeeringute eskiisid koos looduskaitseala piiriettepanekuga, alternatiiv III kohaselt looduskaitsela koosseisu määratavat ala ei hoonestata - joonisel on sinise viirutusega tähistatud loodava Astangu kaitseala piiranguvöönd, punase viirutusega kaitseala sihtkaitsevöönd ja punase joonega Paldiski mnt poolsete kinnistute osas kaitseala piiriettepaneku korrigeerimisettepanek

Alusuuringud ja analüüsid:

Rn-riski uuring

Müra

mürakaart 1

mürakaart 2

mürakaart 3

mürakaart 4

Saasteainete hajuvuskaardid

Liiklusprognoos ja liiklusskeem