Looduskaitselised tööd, kaitsekorralduskavad

Ilmandu hoiuala (kavandatav looduskaitseala) kaitsekorralduskava 2015-2024
Töö tellija: Keskkonnaamet

Ülgase looduskaitseala kaitsekorralduskava 2016-2025
Töö tellija: Keskkonnaamet

Äntu maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2013-2022
Töö tellija: Keskkonnaamet

Seljamäe hoiuala ja Edru väike-konnakotka püsielupaiga kaitsekorralduskava 2013-2022
Töö tellija: Keskkonnaamet

Suurekivi hoiuala kaitsekorralduskava 2013-2022
Töö tellija: Keskkonnaamet

Toolse looduskaitseala kaitsekorralduskava 2013-2022
Töö tellija: Keskkonnaamet

Letipea maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2013-2022
Töö tellija: Keskkonnaamet

Esna maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2013-2022
Töö tellija: Keskkonnaamet

Paeküla hoiuala kaitsekorralduskava 2013-2022
Töö tellija: Keskkonnaamet

Valgejärve maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2014-2023
Töö tellija: Keskkonnaamet

Sonni hoiuala kaitsekorralduskava 2013-2022
Töö tellija: Keskkonnaamet

Ekspertarvamus Merimetsa metsa seisundi muutuste kohta perioodil 2006-2011
Töö tellija: Tallinna Keskkonnaamet