Tehtud tööd tuuleenergia valdkonnas

Paldiski linnas Selja kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
Töö tellija: K-Projekt AS

Aseri valla Kõrkküla ja Kestla küla olulise ruumilise mõjuga objekti (tuulepargi) asukohavaliku üldplaneeringu teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (sh müra hinnang, varjutuse hinnang ja fotomontaazid)
Töö tellija: Aseri vallavalitsus (Arendaja: Alikonte OÜ)

Esivere (Tooma-Rõuste) tuulikupargi 3 lisatuuliku müra ja varjutuse analüüs
Töö tellija: Skinest Energia OÜ

Tooma-Rõuste tuulikupargi 2 lisatuuliku müra ja varjutuse analüüs
Töö tellija: Skinest Energia OÜ

Häädemeeste vallas kavandatava tuulikupargi visualiseeringu koostamine
Töö tellija: Ramboll Eesti AS

Uuring „Läänemaa tuulikuparkide mõjud lähialade elanikele“ (viidi läbi koostöös Saar Poll OÜ-ga)
Töö tellija: Saare Maavalitsus

Muhu vallas kavandatava elektrituuliku varjutuse hinnang
Töö tellija: Ramboll Eesti AS

Aseri vallas Kõrkküla-Kestla tuulikupargi tuuleandmete analüüs ning esmased tootlusarvutused
Töö tellija: Alikonte OÜ

Maidla vallas Aidu tuulikupargi varjutuse ulatuse ning kestvuse hinnang
Töö tellija: Ramboll Eesti AS

Toila vallas Päite-Vaivina tuulikupargi täiendav eksperthinnang seoses planeeringulahenduse muutmisega
Töö tellija: Est Wind Power OÜ